No2319嫩模梦梵居家女友主题私房性感白衬衣配肉丝裤袜撩人诱惑写真45P梦梵秀人网

No2319嫩模梦梵居家女友主题私房性感白衬衣配肉丝裤袜撩人诱惑写真45P梦梵秀人网

柴胡桂枝汤详注痞满。但湿邪满闷,非此不能治。

若热邪入于阳明之经,汗出而渴,脉洪而数,白虎汤清之。当归赤芍药黄连大黄甘草滑石桃仁承气汤下淤血者,此方清血热者,同用大黄,有清下之分,有大小便之别。

心下痞硬,干呕胁痛,要分表邪已解未解。此申明阳明病,亦有无汗寒伤营症,但脉不紧,别阳明也。

故先解表,传经热邪,胁满干呕,大柴胡汤主之。另有一起,即从少阳发寒热,或两肋或一肋刺痛,甚则痛极而死,此感时行燥热,伏积于中,又被风寒外束,郁于少阳,名肋刺伤寒。

 亦不当复言其为寒也。阳症腹痛,当用清热;阴症腹痛,则用此方。

若痰涎食重,胶固胃中,而以表里和平治之,则不应矣。苍术柴胡黄芩半夏广皮甘草防风此方治风湿伤于少阳下利者。

Leave a Reply